Hiển thị tất cả 12 kết quả

-38%

AMY01 – 7 PHÒNG – BÃI SAU

Số người ở: 40

7 Phòng ngủ / 9 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.500.000đ Đặt Ngay

2,500,000 
-38%

AMY02 – 8 PHÒNG – BÃI SAU

Số người ở: 40

8 Phòng ngủ / 7 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.500.000đ Đặt Ngay

2,500,000 
-38%

AMY03 – 6 PHÒNG – BÃI SAU

Số người ở: 40

6 Phòng ngủ / 7 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.500.000đ Đặt Ngay

2,500,000 
-33%

AMY05 – 9 PHÒNG – BÃI SAU

Số người ở: 50

9 Phòng ngủ / 10 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

3.000.000đ Đặt Ngay

3,000,000 
-43%

AMY07 – 6 PHÒNG – BÃI SAU

Số người ở: 40

6 Phòng ngủ / 6 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.000.000đ Đặt Ngay

2,000,000 
-33%

AMY10 – 8 PHÒNG – LONG CUNG

Số người ở: 40

8 Phòng ngủ / 10 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.000.000đ Đặt Ngay

2,000,000 
-33%

AMY11 – 8 PHÒNG

Số người ở: 20

8 Phòng ngủ / 10 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.000.000đ Đặt Ngay

2,000,000 
-43%

AMY12 – 8 PHÒNG

Số người ở: 45

8 Phòng ngủ / 10 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.000.000đ Đặt Ngay

2,000,000 
-29%

AMY15 – 6 PHÒNG NGỦ – BÃI DÂU

Số người ở: 40

6 Phòng ngủ / 6 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.500.000đ Đặt Ngay

2,500,000 
-40%

AMY16 – 4 PHÒNG NGỦ – BÃI SAU

Số người ở: 25

4 Phòng ngủ / 5 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

1.500.000đ Đặt Ngay

1,500,000 

AMY17 – 10 PHÒNG NGỦ – BÃI SAU

Số người ở: 50

10 Phòng ngủ / 12 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

5.000.000đ

Đặt Ngay
5,000,000 
-20%

AMY18 – 7 PHÒNG – LONG CUNG

Số người ở: 45

7 Phòng ngủ / 8 Phòng tắm

Thời gian: Check in 14h Out 12h

2.000.000đ Đặt Ngay

2,000,000